Sari Sarkomaa Järki ja tunteet

Hoitajamitoitusta ei lasketa

Päivän ilouutinen on, että hoitajamitoitus pidetään ennallaan. Tämä oli viisas päätös, jonka teimme hyvällä yhteistyöllä. Tuore päätös tarkoittaa, että tilanne säilyy nykyisellään. Päätös liittyy hallitusohjelman esitykseen vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistamisesta osana meneillään olevaa vanhuspalveluiden laatusuosituksen päivittämistä.

Hallituspuolueiden sote-vastaavien joukolla teimme osaltamme työtä, että hallitus löysi ratkaisun asiassa. Päätös on arvostuksen osoitus hoitotyöntekijöiden tekemää tärkeää työtä kohtaan ja korostaa ikääntyneiden hyvän hoivan tärkeyttä. Päätös on myös positiivinen viesti hoitotyön koulutukseen hakeutumista pohtiville nuorille.

Henkilöstön tarpeen arviointi on kiinteä osa hoitotyön kokonaissuunnittelua ja johtamista. Sopiva henkilöstömitoituksen taso vaihtelee muun muassa hoidettavien toimintakyvyn ja hoitoisuuden, henkilöstön koulutuksen ja osaamisen ja hoitoympäristön fyysisten tilojen mukaan, joten yksi luku ei sovi suoraan kaikkiin hoitoa tarjoaviin yksiköihin.

Hallitus sopi, että hoitoon osallistuvan henkilöstön mitoitusta yhdenmukaistetaan siten, että mitoitus on jatkossa sama yksityisillä ja julkisilla palvelutuottajilla. Henkilöstömitoitukseen lasketaan jatkossa mukaan joustavammin perustein hoitoon osallistuva henkilökunta. Muutokset kohdistuvat mitoitusperusteisiin kaikilla tasoilla. Tämä vaatii vielä työstämistä eikä ole yksinkertainen asia.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) uudistaa laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Tätä työtä tehdään nyt uudistetulta pohjalta. Edessä on vielä iso työ, joka on tehtävä huolella. Hoitohenkilöstön osaaminen ja samalla teknologian uudet mahdollisuudet sekä parhaat käytännöt on saatava varmistamaan ikäihmisten hyvää hoitoa, hoivaa ja kuntoutusta.

Vanhuspalvelulain mukaan henkilöstön mitoituksen perusteena on aina oltava asiakkaiden hoidon ja palvelujen tarve. Nyt tehtävän muutoksen tavoite joustavoittaa toimintaa niin, että asiakkaiden hoitoisuus ja siinä tapahtuvat muutokset otetaan paremmin huomioon.

Hallitusohjelman mukaisille sovituille säästöille etsitään vaihtoehtoisia toteutustapoja, jotka varmistavat hallituksen sovitun talouslinjan ja valtion talouden kehyksissä pysymisen. Tämä on myös tärkeää. 

Johtamani Kokoomuksen sosiaali-ja terveysvaliokuntatyöryhmä vaikuttaa aktiivisesti vanhuspalveluiden laatusuosituksen valmisteluun. Palaute, ajatukset ja ideat ovat tervetulleita.


Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Sivut