Sari Sarkomaa Järki ja tunteet

Suomi Itämeren suojelun kärkimaaksi kipsijätettä hyödyntämällä

Pelloille levitettävän kipsin on todettu vähentävän vesistöihin päätyvää maataloudesta aiheutuvaa fosforihuuhtoumaa jopa puolella. Käsittelyllä saataisiin aikaan hyviä tuloksia erityisesti Saaristomeren valuma-alueella. Helsingin yliopiston emeritus professori Erkki Auraa pidetään idean isänä Suomessa ja asiaa on sittemmin tutkittu mm. Suomen ympäristökeskuksen toimesta. Näytöt ovat kiistattomat. Ideaan on tarttunut myös John Nurmisen säätiö, joka on tähänkin saakka tehnyt ansioitunutta työtä Itämeren hyväksi.

Itämeri on meidän helsinkiläisten rikkaus ja rakkaus. Kovasta suojelutyöstä huolimatta Itämeri kuuluu maailman saastuneimpiin merialueisiin. Rehevöityminen, öljynkuljetuksesta aiheutuvat riskit ja vierasperäiset lajit uhkaavat mertamme. Kaiken lisäksi rantojen virkistyskäytöstä aiheutuva roskaaminen koettelee kotimertamme.

Viime vuosien aikana Suomenlahdella on saavutettu hyviä tuloksia Itämeren suojelutyöstä, kun kansainvälisellä tasolla toteutetut jätevesien puhdistushankkeet ovat vähentäneet etenkin itäisen Suomenlahden levämääriä. Vessavesien puhdistamisessa onkin mahdollista saada aikaan nopeasti tuloksia. Sen sijaan maatalouden päästöjen kuriin saaminen on monimutkaisempaa mutta siinäkin on sitkeästi etsittävä vaikuttavia keinoja. Uusi maatalouden ympäristötuki on aiempaa parempi mutta ei valitettavasti vieläkään kohdenna tukea vesiensuojelun kannalta tehokkaimmalla tavalla. Kun iso osa päästöistä tulee noin 20 prosentista peltoalaa, olisi myös suojelutoimet kohdennettava myös täsmällisemmin riskialueille.

Kipsikäsittely olisi tehokas ja nopea fosforivaluman vähentäjä. Innostavaa myös on, että koska kipsi on jätemateriaali, sen hinta on alhainen ja toimi siten erittäin kustannustehokas. Toimen avulla voidaan vähentää välittömästi peltojen fosforikuormaa jopa 150 tonnilla vuodessa vain noin 11 miljoonan euron vuosikululla, mikä on maatalouden ympäristötukeen käytetystä 330 miljoonasta eurosta vain murto-osa.

Itämeri ei odota vaan asiassa on edettävä ripeästi. Siksi ehdotan, että peltojen kipsikäsittely on otettava yhdeksi maatalouden ympäristötuen toimeksi seuraavalla tukikaudella. Sitä ennen kipsikäsittely on aloitettava Saaristomeren valuma-alueella laajamittakaavaisella pilotilla, jolla voitaisiin välittömästi vähentää huonossa tilassa olevan Saaristomeren fosforikuormitusta. Pilotti tarvitaan, jotta saadaan selkeä kuva viljelijöiden valmiudesta levittää kipsiä. Samalla selvitetään laajamittaisen levittämisen toteuttamismekanismit ja mittarointi, jolla nähdään huuhtoutuman lasku pilottialueella. Kipsikäsittely vähentäisi fosforin lisäksi torjunta-aineiden huuhtoutumaa ja eroosiota sekä kirkastaisi jokivesiä. Näin lisäämme myös jokiemme virkistysarvoa.

Itämeren puhtaus on tärkeä asia koko Itämeren alueen hyvinvoinnille ja talousalueen menestykselle. Yhteistyö yli maarajojen on välttämätöntä, sillä meri on yhteinen ja päästöt eivät kunnioita jäsenvaltioiden rajoja. Samalla meidän on kotimaassa kansallisella tasolla löydettävä kustannustehokkaimmat keinot Itämeren suojeluun.

Peltojen kipsikäsittely ei ideana ole uusi, vaan siitä on puhuttu 1930-luvulta saakka. Nyt asia on kuitenkin vihdoin saatava konkreettisesti eteenpäin ja seuraavan hallituksen on otettava asia työlistalleen. Jätemateriaalin hyödyntäminen ympäristönsuojelussa on upea suomalainen innovaatio ja askel kohti puhtaampaa merta.

 

 

Sari Sarkomaa

kansanedustaja

www.sarisarkomaa.fi

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

No Sari Talvivaarahan sitä levitti huonolla menestyksellä.

Eero Mattila

Kannattaiskohan keskittyä vaan kansanedustajien omiin päästöihin...
- Uusi ympäristökorvausjärjestelmä on ilman kipsipakkoakin täysi susi. Sen siitä saa kun luontoa suojellaan kirjoituspöydän ääressä.
- On aivan pakko kysyä blogistilta, että millaista kokemusperäistä tietoa sinulla on ympäristönsuojelusta tai maataloudesta? Rajoittuuko ympäristötietoisuutesi kenties vessan vetoon ja uskomukseen että joku muu nappaa tuotteestasi ravinteet talteen ennen kuin se putkahtaa pintaan purkuputken päästä turvallisen matkan päässä rannikolta.
- Omasta mielestäni on käsittämätöntä kirjoittaa Itämeren suojelusta jos joka päivä sinne itse pissii...

- Minä viljelen luomutilaa 35 kilometrin päässä Helsingistä. Uskallan väittää, että tekemiseni kuormittavat Itämerta hieman vähemmän kuin luonnontilainen niitty. Onko se liian paljon?
- Pitäisikö minun nyt alkaa maksaa teollisuudelle, että saan levittää heidän jätekipsiään luomupelloille?
- Uusi ympäristökorvausjärjestelmä tekee ammattimaisesta erikoisviljelystä mahdotonta. Ihmiset, jotka eivät ymmärrä nykyaikaisia viljelymenetelmiä laativat meille sääntöjä. Seuraavaksi sääntöjä ymmärtämättömät tarkastajat tulevat tarkistamaan menetelmiä. Kolmanneksi sääntöjä ja menetelmiä ymmärtämättömät lakimiehet määräävät meille sanktiota... voi herra isä sentään.
- Antaa olla. Onneksi ulkomailta saa puhtaita luomutuotteita. Suomessa tämä työ on tehty mahdottomaksi. Säädä Sari asetus, että lähiruokatukea voidaan maksaa myös eestiläisille ja ruotsalaisille tuottajille kun suomalaiset uupuvat - näin voidaan turvata byrokraattien työpaikat. Sehän tässä lienee tärkeintä!

Kari Savinen

Mitähän lainsäätäjien ja lupaviranomaisten ja valvojien mielessä lienee likkunut silloin, kun esimerkiksi Nordic Mines:lle myönnettiin pysyvä lupa jätevesien laskemiseksi purkuputken kautta mereen. Lupa myönnettiin vuonna jo 2012

Kaivosyhtiö haki lupaa ainoastaan sadevesien laskemiseksi mereen, vaikkakin jo tuo hakemus tuntuu hiukan oudolta, mistä lähtien sadevedet ovat olleet ympäristölle vaarallisia jätevesiä ?

Kuitenkin lupa on nyt myönnetty, ja yhtiö on velvoitettu maksaman kalataloudelle aiheutuvista haitoista 4000 euroa vuotuista korvausta, ovat ne sadevedet aika vaarallisia.

Kuinka sitten on Talvivaaran laita ? Miljardien sijoitusten kohteena ollut yritys ollaan nyt myymässä, tai paremminkin antamassa lahjaksi, ulkomaiselle pääomasijoittajalle, kuten moni muukin kansallisomaisuuteme.
Kaupan ehtona on, että valtio rakentaa jätevesien purkuputken kohti Oulujärveä ja sita kautta Itämereen ? Tästäkö ei pidä olla huolestunut ?

Maatalous aiheuttaa kyllä omat päästönsä, mutta se on toistaiseksi luvallista ammatinharjoittamista, mutta varmasti tähänkin kokoomuksen johdolla puuhataan tuo tarvittava säädös EU:sta, että lisäkuormaa voidaan jakaa vielä maatalouden harjoittajille ja saadaan tuo kipsin levittämispakko näiden muiden direktiivien, suositusten ym. ym. päälle.

On se Itämeri tärkeä kun sitä katsoo määrätyltä kantilta

Toimituksen poiminnat

Sivut